Jos sinulla on kysyttävää tai parannusehdotuksia sivuston kehittämiseksi, kerro siitä meille palautelomakkeella. Sivuston käyttöohjeet ja ohjevideot löytyvät valtakunnallisesta Toimeksi.fi -palvelusta, SinneDit on osa Toimeksi-verkostoa. Tiedot järjestelmän vapaasti käytettävästä avoimesta datasta löytyvät myös keskitetysti Toimeksi.fi -sivulta.

Palautelomake Käyttöohjeet Ohjevideot Toimija-käyttöohjeet PDF Avoin data

Ifall du har frågor eller förbättringsförslag, kontakta oss gärna via frågeformuläret. Sidans anvisningar och instruktionsvideon hittar du på den landsomfattande Toimeksi.fi-sidan, SinneDit är en del av Toimeksi-nätverket. Uppgifter om systemets öppna data som är i fri användning finns också centrerat till Toimeksi.fi-sidan.

Respons Bruksanvisningar  Instruktionsvideon Instruktioner för användare PDF Öppen data