Herkkukoriarvonnan voittaja selvillä! – Nu vet vi vinnaren av delikatesskorgen!

arvontahetki

SinneDit-arvonnassa Jouluisen herkkukorin voitti Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry! Onnea voittajalle ja kiitos vielä herkkujen lahjoittamisesta K-Supermarket Wasa! Kiitos myös kaikille jo SinneDitiin rekisteröityneille yhdistyksille ja yhteisöille! Arpajaisten onnettarena toimi POHY:n vapaaehtoinen Sofi Djupsjöbacka. Herkkukori-arvonnan aikana SinneDitiin rekisteröityi 10 uutta yhdistystä/yhteisöä. Arvontaan osallistuivat kaikki rekisteröityneet toimijat.

 

Österbottens Cancerförening rf vann SinneDit-lotteriets juldelikatesskorg! Grattis till vinnaren och än en gång ett stort tack till K-Supermarket Wasa för donationen av korgens innehåll! Ett stort tack går också till alla föreningar och organisationer som redan är registrerade på SinneDit! Sofi Djupsjöbacka, volontär på POHY, agerade som fröken Fortuna vid dragningen av vinnaren. Hela 10 nya föreningar/organisationer registrerades på SinneDit under tiden för delikatesslotteriet. Samtliga registrerade aktörer på SinneDit deltog i utlottningen.

 

* * *
Pohjanmaan Yhdistykset arpoi kuvassa näkyvän herkkukorin kaikkien SinneDit.fi -verkkopalveluun 25.11.2020 mennessä rekisteröityneiden, Pohjanmaalla toimivien YHDISTYSTEN kesken. Arvonta suoritettiin 26.11.2020 ja voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Kiitos herkkujen lahjoituksesta K-Supermarket Wasa ja kauppiaat Tomi ja Lena Nordin!k-kauppiaat ja herkkukori
Arvonta oli POHY ry:n järjestämä. Arvontaan osallistuivat myös jo aiemmin SinneDitiin rekisteröityneet yhdistykset.

 

Österbottens Föreningar lottade ut en korg med delikatesser (på bilden) bland alla FÖRENINGAR som är verksamma i Österbotten och registrerade sig till SinneDit-onlinetjänsten före den 25.11. Dragningen ägde rum den 26.11.2020 och vinnaren meddelades personligen. Ett stort tack till K-Supermarket Wasa och handlarna Tomi och Lena Nordin som donerade korgens innehåll!
Dragningen genomfördes av POHY ry. De föreningar som redan registrerat sig på SinneDit var givetvis också med i utlottningen.

herkkukori