KOM OCH JOBBA MED OSS!

KOM OCH JOBBA MED OSS!

Är du en av Föreningsklinikens nya projektanställda?

Det 3-åriga samprojektet administreras av föreningscentren POHY i Österbotten, Kosti ry i mellersta Österbotten och Yhteisöjen Yhdistys ry i södra Österbotten. Verksamheten främjar samarbete mellan företag, läroinrättningar och skolor, rekrytering av nya föreningsmedlemmar och utveckling av medlemsorganisationers verksamhet.

Vi söker nu tre projektarbetare:

1) Projektkoordinatorn i Vasa
ansvarar för helhetskoordineringen av projektet och administrationen. Den anställda koordinerar projektet och samarbetet med föreningar, företag och läroinrättningar. Projektkoordinatorn fungerar som förman för projektets två anställda, vars arbetsplatser finns i Seinäjoki och Karleby.
Projektkoordinatorns arbetsplats finns i Vasa.
Mer info: https://bit.ly/3ua7Hq3

2) Projektarbetare Seinäjoki
Till dina uppgifter hör kommunikation och marknadsföring, nätverkande, utbildningar, statistik och rapportering.
Arbetsplatsen finns i Seinäjoki.
Mer info https://bit.ly/3wcXPO5

3) Projektarbetare Karleby
Till dina uppgifter hör kommunikation och marknadsföring, nätverkande, utbildningar, statistik och rapportering.
Arbetsplatsen finns i Karleby.
Mer info: https://bit.ly/3whDGX3