Tutustu Isonkyrön toimijoihin, bekanta dig med föreningar i Storkyro!

Yhdistykset ja yhteisöt tuovat ihmisiä yhteen ja tarjoavat tukea, palveluja sekä harrastus- ja osallistumismahdollisuuksia. Vapaaehtoistoiminta, tapahtumat ja koulutukset ovat monien yhdistysten toiminnan ydintä.

Föreningar och organisationer samlar människor och erbjuder stöd, tjänster, hobbyer och möjligheter till deltagande. Frivilligarbete, evenemang och utbildning är kärnan i många föreningar.

Toimintaa | Verksamhet Yhteisöt | Organisationer Tapahtumat | Evenemang

Jos sinulla on kysyttävää tai parannusehdotuksia kehittämiseksi, kerro siitä meille palautelomakkeella. Sivuston käyttöohjeet ja ohjevideot löytyvät valtakunnallisesta Toimeksi.fi -palvelusta, SinneDit on osa Toimeksi-verkostoa. Tiedot järjestelmän vapaasti käytettävästä avoimesta datasta löytyvät myös keskitetysti Toimeksi.fi -sivulta.

Palautelomake Käyttöohjeet Ohjevideot Toimija-käyttöohjeet PDF Avoin data

Ifall du har frågor eller förbättringsförslag, kontakta oss gärna via frågeformuläret. Sidans anvisningar och instruktionsvideon hittar du på den landsomfattande Toimeksi.fi-sidan, SinneDit är en del av Toimeksi-nätverket. Uppgifter om systemets öppna data som är i fri användning finns också centrerat till Toimeksi.fi-sidan.

Respons Bruksanvisningar  Instruktionsvideon Instruktioner för användare PDF Öppen data