Kohtaamispaikkoja

Mötesplatser

Yhdistykset ja muut yhteisöt ylläpitävät erilaisia avoimia kohtaamispaikkoja, jotka tarjoavat mahdollisuuden vapaamuotoiseen oleskeluun ja ajanviettoon. Osassa kohtaamispaikkoja toiminta on kohdistettu tietylle kohderyhmälle, kuten esimerkiksi nuoriso- tai tyttöjentalolla, mutta suuri osa kohtaamispaikoista on avoinna kaikille yhteisestä tekemisestä ja toiminnasta kiinnostuneille.

Organisationer och andra sammanslutningar upprätthåller olika tillgängliga mötesplatser, vilka erbjuder möjligheter att umgås fritt och spendera tiden. På vissa mötesplatser riktas aktiviteter till en specifik målgrupp, till exempel ett ungdoms- eller flickahus, men ett stort antal mötesplatser är öppna för alla som är intresserade av att göra saker tillsammans.

Kaikki kohtaamispaikat Pohjanmaalla

Samtliga mötesplatser i Österbotten    Muokattu viimeksi: 12.10.2020