Tutustu vapaaehtoistoimintaan

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta? Pohjanmaalla on monenlaisia mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistoimintaan joko yhdistysten, järjestöjen tai seurakuntien kautta, ja toimintaan voi tulla mukaan oman kiinnostuksensa ja osaamisensa mukaan. Tutustu SinneDitin ilmoituksiin ja löydä oma tapasi auttaa!

 

Lär dig mer om frivilligverksamhet

Intresserad av frivilligverksamhet? Österbotten har många möjligheter för frivilligverksamhet genom föreningar, organisationer eller församlingar och det är möjligt att delta enligt egna intressen och kunskaper. Bekanta dig med SinneDits anmälningar och hitta ditt eget sätt att hjälpa!

Vapaaehtoistehtävät – Frivillig uppgifter

    Vapaaehtoiskoulutukset – Frivillig utbildningar


             Muokattu viimeksi: 12.10.2020