Toimijat


Crohn ja Colitis ry on vuonna 1984 perustettu valtakunnallinen tulehduksellista ja muita suolistosairauksia sairastavien sekä heidän läheistensä tuki- ja edunvalvontajärjestö. Jäseniä yhdistyksellä on noin 8 000. Toimintaa tukee Veikkauksen tuotoilla sosiaali- ja terveysministeriö. Yhdistyksen toiminta-ajatus on edistää IBD:tä tai muuta suolistosairautta sairastavien Lue lisää…


Mielekästä ja helppoa digityökaluilla opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan ohjausta, kursseja ja tietoa Datero on tieto- ja viestintätekniikkakeskus, joka tarjoaa tietotekniikkaa erityistarpeisiin. Datero jakaa tietoa erityispedagogisista tietokoneohjelmista ja sovelluksista, teknisistä lukiapuvälineistä ja erityispedagogisista menetelmistä. Järjestämme esimerkiksi henkilökohtaista ohjausta, kursseja ja koulutuksia, kerhoja ja opintopiirejä sekä Lue lisää…


Toimimme aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden henkilöiden, heidän omaistensa ja alan ammattilaisten kanssa Vaasan seudun alueella. Järjestämme vertaistukea, liikuntaa, kuukausitapaamisia ja virkistystoimintaa.


Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjanmaan piiri vaikuttaa ja toimii perheiden hyvinvoinnin hyväksi Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Toiminnan ydin on paikallisuus. Pohjanmaan piirissä on 41 vapaaehtoisvoimin toimivaa paikallisyhdistystä, jotka alueensa lapsiperheiden tarpeet tuntien järjestävät lasten edun mukaista toimintaa, tukevat vanhemmuutta ja auttavat vaikeassa Lue lisää…


Yhdistyksemme toimintaan kuuluu perhekahviloita, vertaisryhmiä, kerhotoimintaa ja erilaisten tapahtumien järjestämistä. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat ehdottaa toimintaa tai olet kiinnostunut lähtemään vapaaehtoiseksi! Meillä voit toimia esim. kylämummina tai -vaarina, lukumummina tai -vaarina, kerhonohjaajana, lastenhoitajana, tapahtumajärjestäjänä… Tilojamme eli Oravanpesää voi myös Lue lisää…


Mothers in Business on urasuuntautuneiden äitien oma verkosto. Meille työn ja perheen yhdistäminen sujuvasti on yhteinen tavoite. MiBissä kehität osaamistasi, kasvatat verkostojasi ja olet mukana edistämässä äitien asemaa työelämässä. Mothers in Business (MiB) Vaasan paikallisjaosto suunnittelee ja toteuttaa valtakunnallisen Mothers Lue lisää…


Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry (PSPY) on työskennellyt mielen hyvinvoinnin hyväksi jo 30 vuotta. Tarjoamme asumispalvelua, työ- ja päivätoimintaa sekä matalan kynnyksen jäsenyhteisötoimintaa. Tarkoituksemme on muun muassa edistää mielenterveyttä, kehittää mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja laatua sekä tehdä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Haluamme myös olla Lue lisää…


Kun syöpään sairastunut ojentaa kätensä, olemme vastassa. Me Pohjanmaan Syöpäyhdistyksessä tarjoamme vaivattomia palveluita lähellä sinua, autamme ehkäisemään syöpää ja kuuntelemme, kun sille on tarvetta. När den som insjuknat i cancer vänder sig till oss, tar vi emot henne eller honom Lue lisää…


Pohjanmaan Yhdistykset ry:n – Österbottens Föreningar rf:s (POHY) toiminnan tarkoituksena on tukea Pohjanmaan seudun väestön hyvinvointia ja edistää jäsenyhdistysten yhteistyötä sekä keskenään että julkiseen sektoriin ja muihin tahoihin sekä toimia kohtaamispaikan järjestäjänä.


Sinnedit.fi -verkkopalvelu on Pohjanmaalla toimivaa kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa kokoava sivusto. Se on perustettu helpottamaan kansalaistoiminnan parissa toimivien järjestöjen, yhdistysten, yhteisöjen, seurakuntien, kuntien ja kaupunkien sekä ei-kaupallisten yritysten toiminnan, vapaaehtoistyön ja kehittämistoiminnan löytämistä ja viestintää. Sivustoa ylläpitää Pohjanmaan Yhdistykset ry – Österbottens Lue lisää…


Yhteensä: 19