Toimijat


Mielekästä ja helppoa digityökaluilla opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan ohjausta, kursseja ja tietoa Datero on tieto- ja viestintätekniikkakeskus, joka tarjoaa tietotekniikkaa erityistarpeisiin. Datero jakaa tietoa erityispedagogisista tietokoneohjelmista ja sovelluksista, teknisistä lukiapuvälineistä ja erityispedagogisista menetelmistä. Järjestämme esimerkiksi henkilökohtaista ohjausta, kursseja ja koulutuksia, kerhoja ja opintopiirejä sekä Lue lisää…


Toimimme aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden henkilöiden, heidän omaistensa ja alan ammattilaisten kanssa Vaasan seudun alueella. Järjestämme vertaistukea, liikuntaa, kuukausitapaamisia ja virkistystoimintaa.


Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjanmaan piiri vaikuttaa ja toimii perheiden hyvinvoinnin hyväksi Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Toiminnan ydin on paikallisuus. Pohjanmaan piirissä on 41 vapaaehtoisvoimin toimivaa paikallisyhdistystä, jotka alueensa lapsiperheiden tarpeet tuntien järjestävät lasten edun mukaista toimintaa, tukevat vanhemmuutta ja auttavat vaikeassa Lue lisää…


Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry (PSPY) on työskennellyt mielen hyvinvoinnin hyväksi jo 30 vuotta. Tarjoamme asumispalvelua, työ- ja päivätoimintaa sekä matalan kynnyksen jäsenyhteisötoimintaa. Tarkoituksemme on muun muassa edistää mielenterveyttä, kehittää mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja laatua sekä tehdä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Haluamme myös olla Lue lisää…


Kun syöpään sairastunut ojentaa kätensä, olemme vastassa. Me Pohjanmaan Syöpäyhdistyksessä tarjoamme vaivattomia palveluita lähellä sinua, autamme ehkäisemään syöpää ja kuuntelemme, kun sille on tarvetta. När den som insjuknat i cancer vänder sig till oss, tar vi emot henne eller honom Lue lisää…


Pohjanmaan Yhdistykset ry:n – Österbottens Föreningar rf:s (POHY) toiminnan tarkoituksena on tukea Pohjanmaan seudun väestön hyvinvointia ja edistää jäsenyhdistysten yhteistyötä sekä keskenään että julkiseen sektoriin ja muihin tahoihin sekä toimia kohtaamispaikan järjestäjänä.


Pohjanmaan Yhdistykset ry – Österbottens Föreningar rf


Vaasan ensi- ja turvakoti – Vasa mödra- och skyddshem ry on voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on ehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ja lievittää sen aiheuttamia seurauksia, turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä vaikuttaa Lue lisää…


Vaasan Mielenterveystoiminnan tuki r.y. on mielenterveyspotilaiden ja kuntoutujien yhdistys. Yhdistyksen tarkoitus on yhdistää ja aktivoida Vaasan ja sen lähialueiden mielenterveyskuntoutujia ja mielenterveysasioista kiinnostuneita, sekä kehittää mielenterveyspalveluja. Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa, harrastustoimintaa, retkiä ja matkoja. Nykyinen yhdistys on toiminut vuodesta 1998. Yhdistys Lue lisää…


Vaasan Setlementtiyhdistys on voittoa tavoittelematon sosiaalialan yhdistys. Toimimme yhteisöllisesti ja pyrimme kaikessa toiminnassamme tukemaan heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.


Yhteensä: 11