Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

ÄÄNI KOKEMUSASIANTUNTIJUUDELLE – EN RÖST ÅT ERFARENHETSEXPERTISEN

https://pspy.fi/pspy/kokemusasiantuntijatoiminta/

Ääni kokemusasiantuntijuudelle – En röst åt erfarenhetsexpertisen on vuoden 2020 alussa alkanut kolmivuotinen hanke. Tavoitteena on luoda Vaasan alueelle toimiva järjestelmä kokemusasiantuntijoiden koordinointiin, perus- ja jatkokoulutuksiin sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kouluttamiseen.

Kokemusasiantuntijoiden koordinointi pitää sisällään rekisterin keräämisen ja ylläpitämisen, markkinoinnin ja mainostamisen, työtehtävien välittämisen sekä kokemusasiantuntijoille järjestettävät säännölliset tapaamiset. Hanke toimii kokemusasiantuntijoiden kouluttajana, mentorina ja edunvalvojana, toisaalta myös kokemusasiantuntijuuden asiantuntijana.

Hankkeen aikana järjestetään kolme peruskoulutusta (kaksi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen), yksi jatkokoulutus sekä jaetun asiantuntijuuden koulutukset henkilökunnalle. Tämän lisäksi hankkeen puitteissa järjestetään kaikille avoimia tapahtumia, joiden tarkoituksena on stigman poistaminen ja tiedon levittäminen.

Hanke tekee laajaa yhteistyötä Vaasan kaupungin, Mustasaaren kunnan, Laihian kunnan, Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän, SOnet BOTNIAn, VAMK:in, Yrkeshögskolan Novian, Koulutetut kokemusasiantuntijat KoKoA ry:n sekä Psykosociala förbundet rf:n kanssa.

_________________________________

Ääni kokemusasiantuntijuudelle – En röst åt erfarenhetsexpertisen är ett treårigt projekt som startade i början av 2020. Projektets syfte är att skapa en fungerande verksamhet som koordinerar erfarenhetsexperter, ordnar grund- och fortbildning, samt utbildningar för professionella yrkesutövare inom social- och hälsovårdsbranschen.

Koordineringen av erfarenhetsexperter består av att samla ihop ett register och upprätthålla det, marknadsföra och annonsera registret, förmedla av uppdrag och ordna regelbundna möten för erfarenhetsexperterna. Projektet fungerar som erfarenhetsexperternas utbildare, handledare och intressebevakare, och samtidigt även som expert inom erfarenhetsexpertverksamheten.

Under projektets gång ordnas tre grundutbildningar (två finskspråkiga och en svenskspråkig), en fortbildning, samt utbildningar i hur man som professionell yrkesutövare inom social- och hälsovårdsbranschen kan kombinera erfarenhetskunskapen och den teoretiska kunskapen. Dessutom arrangerar projektet öppna evenemang för att minska på stigmat kring psykiska ohälsa och för att sprida information.

 


Palvelemme kielillä

Suomi, Ruotsi, Englanti

Toimiala

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, digitaidot, kansanterveys, kokemusasiantuntijuus, mielenterveys, osallisuus, päihteet ja riippuvuudet, sosiaali ja terveys, tapahtuma, teemapäivät ja -viikot, tukihenkilötoiminta, työllisyys, vaikuttaminen, vertaistoiminta, vertaistuki, yhteistyö ja verkostot, yleisötilaisuudet

Asiasanat

aikuiskoulutus, ammatillinen koulutus, kokemuskoulutus, kokemuskirjasto, kokemusasiantuntija, kokemusasiantuntijuus, rekisteri, ajankohtaisia tapahtumia, etäluento, luento, asiantuntijuus

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, asiakkaat, järjestötoimijat, jäsenet, kaikille, kokemusasiantuntijat, kuntalaiset, kuntoutujat, opiskelijat, pitkäaikaissairaat, potilaat, viranomaiset ja kumppanit, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Toimisto / Kontor

    Kirkkopuistikko 19-21, 65100 Vaasa

Yhteystiedot

Kotikunta: Vaasa
Sähköposti:
emma.geisor@pspy.fi
Puhelin: 0504091515

Lisätietoa verkossa

Nettisivu / Hemsida

Instagram
Facebook
Youtube
Blogi

Toiminta-alue

Alue
Pohjanmaa

Kunta
Vaasa, Mustasaari, Laihia, Maalahti, Närpiö, Korsnäs, Pietarsaari, Kristiinankaupunki

Toimisto / Kontor

Kirkkopuistikko 19-21, Vaasa, Suomi