Vaasan Selkäyhdistys ry

Vaasan Selkäyhdistys ry on perustettu keväällä 1990.

Toiminnassaan yhdistys pyrkii sääntöjensä mukaisesti ennalta ehkäisemään selkäsairauksien syntymistä, lievittämään tuki- ja liikuntaongelmaisten kipuoireita ohjaamalla heitä omatoimiseen liikunnan harrastamiseen ja osallistumaan kuntoutus- ja virkistystoimintaan.

Yhdistys on Selkäliitto ry:n jäsenjärjestö

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen liikunta- ja jumppatoiminnan lisäksi alan asiantuntijaluentoja ja keskustelutilaisuuksia.

Virkistystoimintaan sisältyy mm. teatteri- ja ulkoilutapahtumia.

Toimintaamme pyrimme harjoittamaan yhteistyössä Vaasan kaupungin liikuntatoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Vaasan Selkäyhdistys toimii yhteistyössä alueen vammais- ja potilasyhdistysten kanssa osallistumalla mm. yhteisiin info- ja virkistystapahtumiin sekä tuki- ja vertaistoimintaan. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä POHY ry:n kanssa, jonka toimipaikka sijaitsee osoitteessa Korholmanpuistikko 44, Vaasa

Yhdistyksellämme on käytössään arkisto- ja toimistotila osoitteessa POHY (Pohjanmaan Yhdistykset ry) Korsholmanpuistikko 44, 2 krs. Tarvittaessa voit sopia tapaamisesta puheenjohtaja Aino Rannan kanssa, puh.  050 303 6786, sihteeri@vaasanselkayhdistys.fi

Selkäliiton onnittelu- ja suruadresseja myytävänä. Hinta jäsenille 10 euroa, muille 12 euroa.

Selkäyhdistyksen jäsenmaksu on 22 euroa. Liity jäseneksi -linkki (vie selkakanava.fi/selkäyhdistykset/liity jäseneksi -sivulle).

Jäsenmaksulla saat mm. neljä kertaa vuodessa ilmestyvän HyväSelkä-lehden. Lue lisää jäseneduista: https://selkakanava.fi/selkaliiton-jasenedut

******************************************************************

Vasa Ryggförening rf har grundats våren 1990.

Föreningens verksamhet strävar efter att enligt stadgarna förebygga ryggsjukdomar, lindra stöd- och rörelsehandikappades smärtor genom att handleda dem att utöva motion på egen hand och ta del i rehabiliterings- och rekreationsverksamhet.

Föreningen är medlemsorganisation i Ryggförbund rf.

Föreningen erbjuder sina medlemmar förutom motions- och gymnastikaktiviteter även sakkunnigföreläsningar och diskussionsmöten.
I rekreationsverksamheten ingår bl.a. teaterföreställningar och friluftsevenemang.

Vi strävar efter att utöva vår verksamhet i samarbete med Vasa stads idrottsverksamhet samt social- och hälsovårdsservice.

Vasa Ryggförening rf verkar i samarbete med regionens handikapp- och patientföreningar genom att delta i bl.a. gemensamma informations- och rekreationsevenemang samt i stöd- och jämförelseverksamhet. Verksamheten förverkligas i samarbete med Österbottens Föreningar ry (före Vasanejdens Föreningar rf ) vars verksamhetspunkt ligger vid Korsholmsesplanaden 44, Vasa.

Ryggföreningen har till sitt förfogande ett arkiv- och kontorsutrymme vid Korsholmaesplanaden 44. I stället kan du avtala om ett sammanträffande med ordförande Aino Ranta, tel. 050 303 6786, sihteeri@vaasanselkayhdistys.fi

Förutom rådgivning finns på kontoret bl.a. infomaterial och instruktionsböcker angående ryggbesvär samt Ryggförbundets adresser för glädje och sorg. Adressens pris är 10 € för medlemmar och 12 € för icke medlemmar.

Ryggföreningens medlemsavgift är 22 euro. Bli medlem, medlemskap via: https://selkakanava.fi/selkaliitto/finlands-ryggforbund-rf.

Som medlem får du bl.a tidningen HyväSelkä fyra gånger i året. Läs mera om medlemsförmånerna: https://selkakanava.fi/selkaliiton-jasenedut

 

 


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Muu, Sairaus- ja potilasyhdistykset, Vammaisyhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

kansanterveys, osallisuus, sairastaminen, sosiaali ja terveys, teemapäivät ja -viikot, tapahtuma, vertaistoiminta, vertaistuki, virkistys, yhdistyksen sääntömääräinen toiminta, vammaisuus ja invaliditeetti

Asiasanat

selkäkipu, selkäsairaudet, selkäyhdistys, niska-hartiavaivat

Kohderyhmä

jäsenet, kaikille, kuntoutujat, liikuntarajoitteiset, pitkäaikaissairaat, potilaat, vammaiset ja invalidit, vapaaehtoiset

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Toimitila

    Korsholmanpuistikko 44

Yhteystiedot

Kotikunta: Vaasa
Sähköposti:
vaasanselkayhdistys@netikka.fi
Puhelin: 0503036786

Lisätietoa verkossa

Selkäliitto kotisivut

Selkäliiton valtakunnalliset Facebook-sivut

Toiminta-alue

Alue
Pohjanmaa

Kunta
Vaasa

Toimitila

Korsholmanpuistikko 44, Vaasa, Suomi

Liitteet

Henkilöt

Ranta, Aino

puheenjohtaja

p. 050 303 6786
s. ainoranta49@gmail.com tai vaasanselkayhdistys@netikka.fi