Vaasan Selkäyhdistys ry

Vaasan Selkäyhdistys ry on perustettu keväällä 1990.

Toiminnassaan yhdistys pyrkii sääntöjensä mukaisesti ennalta ehkäisemään selkäsairauksien syntymistä, lievittämään tuki- ja liikuntaongelmaisten kipuoireita ohjaamalla heitä omatoimiseen liikunnan harrastamiseen ja osallistumaan kuntoutus- ja virkistystoimintaan.

Yhdistys on Selkäliitto ry:n jäsenjärjestö.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen liikunta- ja jumppatoiminnan lisäksi alan asiantuntijaluentoja ja keskustelutilaisuuksia.

Virkistystoimintaan sisältyy mm. teatteri- ja ulkoilutapahtumia.

Toimintaamme pyrimme harjoittamaan yhteistyössä Vaasan kaupungin liikuntatoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Vaasan Selkäyhdistys toimii yhteistyössä alueen vammais- ja potilasyhdistysten kanssa osallistumalla mm. yhteisiin info- ja virkistystapahtumiin sekä tuki- ja vertaistoimintaan. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä POHY ry:n kanssa, jonka toimipaikka sijaitsee osoitteessa Korholmanpuistikko 44, Vaasa

Yhdistyksellämme on käytössään arkisto- ja toimistotila osoitteessa POHY (Pohjanmaan Yhdistykset ry) Korsholmanpuistikko 44, 2 krs. Tarvittaessa voit sopia tapaamisesta puheenjohtaja Aino Rannan, puh.  050 303 6786, rahastonhoitaja Liisa Nissisen, puh. 050 361 7442 tai sihteeri Anita Koskelan p. 050 530 8106 kanssa.

Neuvontapalvelun lisäksi toimistosta on saatavana mm. selkään liittyvää materiaalia ja oppaita sekä Selkäliiton onnittelu- ja suruadresseja. Hinta jäsenille 10 euroa, muille 12 euroa.

Selkäliiton jäsenmaksu on 20 euroa. Liity jäseneksi (linkki avautuu: selkakanava/yhdistykset/liity jäseneksi)

Jäsenmaksusta yhdistys saa 10 euroa ja 10 euroa menee Selkäliitolle.  Jäsenmaksulla saat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Hyvä Selkä lehden. Seuraava lehti ilmestyy marraskuun lopussa.

*********************************************************************

Välkommen till våra hemsidor

Vasa Ryggförening rf har grundats våren 1990.

Föreningens verksamhet strävar efter att enligt stadgarna förebygga ryggsjukdomar, lindra stöd- och rörelsehandikappades smärtor genom att handleda dem att utöva motion på egen hand och ta del i rehabiliterings- och rekreationsverksamhet.

Föreningen är medlemsorganisation i Ryggförbund rf.

Föreningen erbjuder sina medlemmar förutom motions- och gymnastikaktiviteter även sakkunnigföreläsningar och diskussionsmöten.
I rekreationsverksamheten ingår bl.a. teaterföreställningar och friluftsevenemang.

Vi strävar efter att utöva vår verksamhet i samarbete med Vasa stads idrottsverksamhet samt social- och hälsovårdsservice.

Vasa Ryggförening rf verkar i samarbete med regionens handikapp- och patientföreningar genom att delta i bl.a. gemensamma informations- och rekreationsevenemang samt i stöd- och jämförelseverksamhet. Verksamheten förverkligas i samarbete med Österbottens Föreningar ry (före Vasanejdens Föreningar rf ) vars verksamhetspunkt ligger vid Korsholmsesplanaden 44, Vasa.

Ryggföreningen har till sitt förfogande ett arkiv- och kontorsutrymme vid Korsholmaesplanaden 44. I stället kan du avtala om ett sammanträffande med ordförande Aino Ranta, tel. 050 303 6786, med kassör Liisa Nissinen, tel. 050 361 7442 eller med sekreterare Anita Koskela, tel 0505308106.

Förutom rådgivning finns på kontoret bl.a. infomaterial och instruktionsböcker angående ryggbesvär samt Ryggförbundets adresser för glädje och sorg. Adressens pris är 10 € för medlemmar och 12 € för icke medlemmar.


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Muu, Sairaus- ja potilasyhdistykset, Vammaisyhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

kansanterveys, osallisuus, sairastaminen, sosiaali ja terveys, teemapäivät ja -viikot, tapahtuma, vertaistoiminta, vertaistuki, virkistys, yhdistyksen sääntömääräinen toiminta, vammaisuus ja invaliditeetti

Avainsanat

selkäkipu, selkäsairaudet, selkäyhdistys, niska-hartiavaivat

Kohderyhmä

jäsenet, kaikille, kuntoutujat, liikuntarajoitteiset, pitkäaikaissairaat, potilaat, vammaiset ja invalidit, vapaaehtoiset

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Toimitila

    Korsholmanpuistikko 44

Yhteystiedot

Kotikunta: Vaasa
Sähköposti:
vaasanselkayhdistys@netikka.fi
Puhelin: 0503036786

Lisätietoa verkossa

Yhdistyksen kotisivut

Selkäliiton valtakunnalliset Facebook-sivut

Toiminta-alue

Alue
Pohjanmaa

Kunta
Vaasa

Toimitila

Korsholmanpuistikko 44, Vaasa, Suomi

Liitteet